Het dialect in haar boeken.

Het dialect en de voorliefde ervoor leert ze van haar pleegvader Johannes van der Beek.
In een van haar lezingen, houdt ze een warm pleidooi voor het dialect.

Annie Oosterbroek met johannes van der BeekZe merkte daarbij het volgende op: "Wat ze daar in de buurt van Heerde praten is één van de zuiverst gehouden dialecten (zestiger jaren). Ik kan me altijd vreselijk opwinden over de mensen die het dialect beschouwen als een achterlijk taaltje voor diegenen die te stom zijn om goed Nederlands te leren".
"Ik heb de van Marle-serie in het dialect geschreven, omdat ik vind dat het bij die mensen hoort. Het geeft iets eigens, iets vertrouwds, een bepaalde sfeer van een bepaalde streek".

Opmerkelijk en gedurfd is het dat Annie terwijl ze "het Oever" schreef, (1948/1949) het Wapenvelds dialect zeer zuiver op schrift heeft gesteld, daarbij gebruik makend van het Beknopt Heerder Woordenboek van L. Bosch (uit 1948).
Ze heeft het dialect op een heel natuurlijke wijze weergegeven, zodat het prettig leesbaar is.