Een koninklijke onderscheiding.

Op 14 januari 1982 dient mr. W.E. Steunenberg, directeur van J.H. Kok B. V. een verzoek in bij de burgemeester van Zaandam, drs. A.J. Lems, om mevrouw J.H. Janze-Dutschun in aanmerking te doen komen voor een koninklijke onderscheiding.

Vervolgens dient de directeur van Unieboek B.V. / van Holkema en Warendorf, de heer J.J. Weggemans op 6 mei 1982 eenzelfde verzoek in voor een Ridderorde, die ter gelegenheid van haar 65e verjaardag (28 mei 1983) kan worden uitgereikt.

koninklijke_onderscheiding.jpgOp 29 mei 1983 vindt de lintjesregen plaats. De voorgestelde Ridderorde wordt uiteindelijk de Gouden eremedaille Na een prettig verlopen ontvangst en huldiging op het gemeentehuis van Zaandam, volgt een teleurgestelde brief van Han Janze op de mat van hetzelfde gemeentehuis. Hij spreekt daarin zijn teleurstelling uit over het feit dat Annie Oosterbroek-Dutschun geen Ridderorde ontvangen heeft, maar een eremedaille. Hij noemt daarbij als voorbeeld Toon Hermans, die met 1 miljoen verkochte exemplaren Officier werd. (Annie verkocht 7 miljoen exemplaren). De dichteres Ellen Warmond, waarvan geen boek uit voorraad was te leveren, werd Ridder. Han Janze vond dat zijn vrouw daardoor gediscrimineerd werd. Ondanks het feit dat Annie zeer ingenomen is met de onderscheiding, wordt de medaille retour gezonden en de daarbij behorende oorkonde wordt bewaard.

In de laatste jaren van haar leven verschijnt er nauwelijks nog nieuw werk. De uitgevers zoeken het daarom in herdrukken, die gretig aftrek vinden.