De wereld van toen

Annie Oosterbroek-Dutschun geeft inzicht in een wereld die nog bestond toen zij haar boek schreef.

De verschillende delen van het geslacht van Marle spelen in chronologische volgorde, waarbij veel aandacht is voor details die de tijd waarin het verhaal zich afspeelt weergeven.

jaartitel tijdsspanne details
1950Het Oevermobilisatie tot einde oorlog radio / Radio Oranje/ de brik
1951De verte roeptna de oorlogIndiėgangers
1959Het bittere erfdeelvijftiger jarenrock and roll / auto (kever)
1962Dwaaltocht naar het gelukidemidem
1965Geef ons het wachtwoordbegin zestiger jaren
1967Aanvaard het leveneind zestiger jarentelevisie/elektrisch fornuis / Beatles (Yesterday)

Eveneens krijg je een beeld van de welgestelde boeren; alleen al door de beschrijving van hun zondagse kleding. Bij de boeren rust de gouden horlogeketting op hun vest; de boerinnen dragen witte mutsen, rijk bewerkte jakken en antieke sieraden. Ook het standsverschil, geloof en kerk, zeden en gewoonten worden uitvoerig beschreven.
Samenvattend: Na de oorlog wordt er gewerkt aan de wederopbouw en alles wordt gemoderniseerd.
Er komen auto's, radio's, er wordt gedanst, een bioscoop wordt bezocht, elektrisch fornuis en televisie doen hun intrede. Ook de gedachtegang van de mensen gaat met de tijd mee.
Het geslacht van Marle kan gezien worden als een beschrijving van de belevingswereld van de bewoners van Wapenveld in romanvorm.